Förtjänar alla människor helvetet?


Jonathan Edwards (1703-1758) är en mycket ansedd teolog och filosof. Han var renlärig och intellektuell. Han hade också en extremt mörk människosyn.

När han skrev om väckelsen i New England försvarade han känsloargument och att predika skräck när det är nödvändigt, till och med för barn, vilka han menade är som huggormsyngel i Guds ögon om de inte är kristna.

Han predikade den 8 juli 1741 för församlingen i Connecticut över temat Sinners in the hands of an angry God. Många av er har säkert hört talas om denna kända väckelsepredikan. Detta sa han som tillämpning av sitt budskap:

”The God that holds you over the pit of hell, much as one holds a spider, or some loathsome insect over the fire, abhors you, and is dreadfully provoked: his wrath towards you burns like fire; he looks upon you as worthy of nothing else, but to be cast into the fire; he is of purer eyes than to bear to have you in his sight; you are ten thousand times more abominable in his eyes, than the most hateful venomous serpent is in ours.”

”Gud tycker inte att du förtjänar något annat än att bli kastad till helvetet. Du är förhatlig i Guds ögon som ofrälst.” Det låter som något djävulen skulle säga. I dag säger man oftast inte att ofrälsta är förhatliga i Guds ögon.

Att jag inte skulle vara värdig, som i förtjäna, något annat än att bli kastad i helvetet är dock en tanke som är mer än bekant.

Är denna mörka människosyn något som måste tillhöra den kristna tron? Förr fick den tyvärr stärka underlaget för våldet och dödandet under korstågen, häxbränningarna, inkvisitionens dödsdomar med mera. Får den konsekvenser även i dag? Vilka i så fall?

Jag har accepterat tanken på att alla människor förtjänar helvetet ganska länge. Jag vet hur logiken går. Men det är bara det att jag inte riktigt vet om jag kan acceptera förutsättningarna i resonemanget längre. När jag nu läser vad jag trodde förut ryggar jag nästan tillbaka.

Detta är ett tema som jag tänkte spinna vidare på i kommande inlägg.

Annonser