Om kvinnors situation

I natt kl 00:42 när min kära man och jag gick och la oss sa jag att det är den internationella kvinnodagen i dag, varpå han sa ”grattis!”. Haha. Det är lustigt, men jag tror att det är många som inte vet att kvinnodagen är något att beklaga. Inte på grund av att den anses vara ett ”feministiskt påhitt”, utan för att den uppmärksammar att människor förtrycks för att de är kvinnor. Jag känner för att skriva något för att uppmärksamma det, även om det känns som självklarheter. Samtidigt kände jag att min bloggtorka började bli helt uppåt väggarna, så detta kanske blir startskottet på ett återupptaget skrivande!

Kvinnor har varit utsatta för nedvärdering, förtryck, övergrepp och våld i alla tider just för att de är kvinnor. Många kvinnor tvingas än i dag till månggifte och får inte ens lära sig att läsa. Vi har lyckligtvis kommit en bra bit bort från kvinnoförtrycket i Sverige. Under det förra århundradet kämpade många kvinnor till sig rätten till en större frihet. Vi svenska kvinnor får numera rösta i allmänna val, vi har rätt att säga emot våra män och vi får välja våra yrken. Alltför många tar detta för givet i dag, men det var inte så längesedan vi fick dessa rättigheter.

Trots den senaste utvecklingen associeras tanken på kvinnor fortfarande med underordnande och känslor medan män sammankopplas med dominans och förnuft. Det är just de här tankarna som har rättfärdigat undanhållandet av kvinnors mänskliga rättigheter till kunskap och frihet. Jag är inte avogt inställd till studier som kan tyda på att det finns generella biologiska skillnader mellan män och kvinnor förutom de uppenbara synliga skillnaderna. Men generella mönster ska inte begränsa oss som individer. Det finns män som tvingas bli ledare fastän de inte passar för det och det finns kvinnor som göms undan bakom hemarbete fastän de skulle göra mer nytta som inflytelserika professorer. Därför gör dessa trånga, onyanserade mallar mer skada än nytta.

Att fler kvinnor får utbildning är en lösning på många problem. Det skulle låta dem få ta del av den frihet som vi tar för given. Men kvinnors situation världen över är inte bara en kvinnofråga. Det är en fråga om mänskliga rättigheter och en fråga om att avhjälpa fattigdom och misär, vilka är samhällsproblem som berör alla. I vårt globala samhälle kan vi nog inte längre heller tänka att det inte berör oss. Det gör det i slutändan.

Läs mer: Våld mot kvinnor och kvinnors situation i världen.

Annonser