Kristen universalism inte inkompatibel med fri vilja

Jag har varit så less på diskussioner över teologiska spörsmål på sistone, men ändå tar jag tag i detta med risk för att min blogg blir mer och mer av en tummelplats för stötande idéer. Folk som inte är kristna tycker kanske att hela idén om att de någon gång skulle älska Jesus är befängd. Lika befängd som att ett evigt helvete väntar dem. Men det jag skriver om detta riktas inte till dem. Jag skriver i förhoppning om att det kanske någon gång hjälper någon kristen som plågas över tron på ett evigt helvete.

Ett argument mot kristen universalism är att ingen ha någon fri vilja om Gud lyckas frälsa alla genom att skapa en värld i vilken alla förr eller senare frivilligt kommer att älska Jesus. Hur då?

Omintetgörs den fria viljan om alla väljer samma sak? Om alla barn vill ha glass, betyder det att de är tvingade till det? Givetvis inte. Med ett finare uttryck: det behöver inte vara kausalt determinerat bara för att alla vill det. Kristen universalism är därför inte inkompatibel med att fritt kunna välja om man vill tillbe eller förkasta Gud.

Men, säger någon, enligt Bibeln verkar det som om alla har ett val när det gäller Jesus och att inte alla kommer att välja att älska honom. Svaret på den invändningen är att kristen universalism inte förnekar en dubbel utgång. Den förnekar bara att den är slutgiltig då tron är att Gud till slut ska bli allt i alla – överallt. Det kan ju bli lite svårt när det finns en eldsjö av syndare som i all evighet smädar Gud i källaren.

Jag säger dock inte att tanken på att alla blir frälsta är solklar enligt Bibeln. Tvärtom verkar Bibeln inte enhetlig alls i den här frågan, liksom i andra viktiga frågor som rör Guds allmakt, vilka som blir frälsta, hur man blir frälst etc. Att tro att Bibelns budskap är kristallklart i dessa frågor är en ytlig dogm snarare än resultatet av ett agendabefriat teologiskt studium. Faktum är att Bibeln är komplex och innehåller en stor spännvidd. Kristen universalism har stöd i Bibeln men den har även problemverser som man mer eller mindre osmidigt försöker komma runt. Detta är inte unikt utan det gäller alla teologiska inriktningar.

Vad kan det t ex betyda att Gud blir ”allt i alla” eller att Jesus ska dra alla till sig? Eller att liksom alla blev syndare ska alla bli rättfärdiga? Ska man utgå från att det finns ett evigt helvete och sedan tolka dessa tankar utifrån det, eller ska man utgå från att Gud blir allt i alla o.s.v. och sedan tolka verserna om Guds straff utifrån det? Det är givetvis upp till var och en att försöka fatta ett genomtänkt beslut om det.

Så soldier on, alla kristna som vill tro att Gud lyckas åstadkomma det han vill i frågan om frälsningen. Ni har inget att skämmas över. Låt er inte nedslås av andra kristnas anklagelser om att er tro består av önsketänkande till skillnad från deras. Er tro handlar förvisso om en bättre värld än deras men den är ett fullgott kristet alternativ. Er teologi är bibelbaserad och ni har många goda argument att tillgå.

Annonser

24 thoughts on “Kristen universalism inte inkompatibel med fri vilja

 1. Så länge universalism inteförutsätter ”Irresistible Grace” har jag inget filosofiskt problem med den. Så vi är överrens på den frågan. Däremot kan man fråga sig varför inte Gud skapade en sån där perfekt värld där alla väljer honom från första början.

  Om alla kan bli frälsta förutsätter jag personligen att Satna och hans änglar också kanske blir frälsta.

  Så allt detta hoppas jag på, och förutsätter att andra kristna också hoppas efter. I ordets svagare bemärkelse. Jag hoppas inte efter det på samma sätt som jag hoppas efter Jesu återkomst och världens återupprättelse. Det hoppet är ”ett tryggt och säkert själens ankare” (Heb 6:18).

  Hoppet för allas frälsning har mer att göra med en övertygelse om att Gud är kälek och att hans vishet går långt utöver min. Han kan överraska.
  Så även om jag nu sörjer för de som går förlorade (något alla kristna också borde göra på ett sunt sätt), är jag samtidigt viss om att Gud gör allt han kan för att de ska omvända sig i kärlek.

  Så i slutändan har vi samma hopp. Men jag skulle inte kalla mig universalist.
  I slutändan sammanfattar jag min åsikt som Miroslav Volf:
  ”I’m not a universalist, but God might be.”

  Frid! Jag förstår din trötthet till teologin :)

 2. Först av allt, inget av det jag skriver är ämnat som något angrepp på dig. Men du säger att tron på universiell frälsning är baserad på Bibeln och jag måste med all vänlighet och respekt säga att jag verkligen tror att du har fel. Det skulle vara spännande att se ett inlägg i vilket du presenterar ditt Bibliska material och tolkningen av detta material till stöd för tanken.
  Mitt stora problem med universalism har nämligen inte alls att göra med fri vilja eller icke fri vilja. Mitt stora problem är hur man lyckas genomföra ett sunt exegetiskt och arbete med Bibel-texterna och komma fram till universalism. Jag kan erkänna att det finns ett fåtal versar som om de stod helt ensamma och utan sammanhang skulle kunna antyda universalism men de är enligt mig extremt få.

  Du menade att alla teologiska ståndpunkter kring denna fråga har problem. Men det tycks inte som att kyrkan genom historien har varit särdeles splittrade över denna fråga. Universalismen har aldrig setts som ett likvärdig alternativ som idén att vissa går evigt förlorade.

  Versen som du tycks bygga väldigt mycket på är 1 Kor 15:22, (om jag minns rätt) att Gud ska bli allt i alla. Men läser man sammanhanget så ser man att Paulus säger att dessa alla är inte det samma som alla människor utan alla som tillhör kristus. I Romarbrevet skriver samma Paulus att har du inte Den Helige Ande så tillhör du inte Kristus. Eller ta Paulus i 1 Tess 1:9 där han explicit säger att en del skall straffas med evig undergång när Jesus kommer tillbaka. Talar han plötsligt emot sig själv? Har han inte bestämt sig, antingen så blir alla frälsta eller inte. För mig är det mycket svårt att kombinera detta med en tro på att alla i slutänden blir frälsta.

  Jag hade tänkt skriva mer men känner att det blir en väldigt lång och otymplig kommentar.

  Allt gott.

  • Jag skulle uttrycka mig såhär: Jag ser ingenting i Bibeln som pekar på att vi bör FÖRKUNNA universalism, just därför att det som kan tolkas universalistiskt enbart är vaga, implicita saker som verkar säga emot det som säger explicit motsatsen.

   Som jag sa ovan: Jag hoppas och ber att jätte-, jätte-, jättemånga ska bli frälsta. Och jag tror inte att Gud kommer att låta någon gå förlorad som inte absolut vill och måste det.

   Men mitt dåliga samvete över faktumet om den dubbla utgången ger mig verkligen inte mandat att gå emot vad Bibelns tydliga budskap verkar vara: att vi har en radikal fri vilja som kan dra oss till en evig förtappelse när vi inte väljer kärleken.

   Att jag sedan HOPPAS att Gud hittar alla möjliga omvägar runt detta är en annan sak. Men om jag ska ta Bibeln på allvar och tar Skriften och Traditionen någolunda seriöst, kan jag inte anta universalism som rigid doktrin. Det gjorde varken Origenes, Gregorius av Nyssa eller Isak Syrien. De hoppades på det, och försökte förklara hur det hoppet skulle kunna gå i uppfyllelse, men de försökte inte påverka övriga kyrkan till att ändra åsikt.

 3. Hej Andreas! Jag tar inget du skrivet som ett angrepp på mig, men tack ändå för omtanken. Jag är inte ens någon kristen universalist. Jag är bara trött på alla ogenomtänkta argument mot den teologin.

  För att säga att bibelverser tolkas utanför sitt sammanhang måste man ha klart för sig vilket sammanhang som gäller. Det verkar för mig som att man måste förutsätta att sammanhanget inte tillåter en tolkning som säger att texterna handlar om universalism för att säga att de tolkas utanför sitt sammanhang. Men det går ju inte att förutsätta det man ska försöka avgöra.

  Vad menar du med att universalismen aldrig har setts som ett likvärdigt alternativ? Den heresiförklarades aldrig under något koncilium i den tidiga kyrkan fastän många vanliga kristna och kyrkofäder trodde på den. Till och med Augustinus erkände att ”väldigt många (med ett latinskt uttryck som också kan tolkas som en majoritet) kristna inte tror på eviga straff fastän de inte förnekar de heliga skrifterna”. (Jag har dock inte läst källan själv, men den kallas ”Enchiria, ad Laurent. c. 29”.) Origenes läror om universalism heresiförklarades först några sekel efter hans egen livstid.

  När jag läste teologi vid Umeå universitet fick jag berätta för vår lärare om att Origenes inte blev bannlyst från kyrkan för att han trodde att alla skulle bli frälsta. Han undervisade oss felaktigt. Tyvärr är han nog inget undantagsfall.

  Kristen universalism bygger inte väldigt mycket på en enda bibelvers. Den bygger bland annat på hela Gamla Testamentet där det saknas undervisning om något evigt helvete. Jag har inte tid att presentera allt material själv men jag tycker att den här boken på den här sidan gör ett bra försök så läs gärna den: http://hopebeyondhell.net

  Kristen universalism har som sagt problemverser precis som andra bibeltolkningar och 1 Thess 1:9 är en av dem. Dock finns det förklaringar (bortförklaringar?) även av problemverserna. Jag vill minnas att författaren till boken ovan tar upp 1 Thess 1:9.

  • Nu menade jag inte att all universalism byggde på en enskild vers. Snarare så att jag uppfattade att du lyfte fram 1 Kor 15:22 att Gud ska bli allt i alla. Många andra brukar också göra det och jag menar det utan grund.

   Sen håller jag inte med om att man måste ha en förutfattad mening vad ett sammanhang eller context i Bibeln för att låta contexten styra tolkningen. Snarare är det så att man kan induktivt studera en passage och se vad den passagen handlar om. Om du då tar exemplet 1 Kor 15 så är det för mig ganska tydligt att Paulus inte argumenterar för allas frälsning.

   Jag håller bara delvis med om om att GT inte alls nämner tanken på helvetet. I Danielsboken hittar du referenser till en uppståndelse till evigt liv och evig skam. Svårt att få ihop det med universalism. Evig skam i himlen? Verkar ju väldigt märkligt. Då kanske inte himlen är så trevlig ändå.

   Angående vad kyrkan har lärt genom historien får jag erkänna att jag måste kolla upp lite mer vad jag baserade det på förutom löst tyckande. ;-) Men faktum kvarstår att i princip alla kyrkotraditioner långt tillbaka undervisat om behovet att människor blir frälsta. Själv menar jag att tanken går tillbaka ända till Bibeln, och det känns väldigt märkligt att Gud skulle tillåta sin kyrka att under närmare 2000 år helt och hållet undervisa något som inte är sant.

   Så till sist en fråga. Tror du att de första apostlarna och Jesus menade att alla skulle bli frälsta? Om de nu gjorde det, borde inte det ha varit budskapet som predikas i Apg? Istället ser vi en Petrus som säger till människor att omvända sig och låta sig döpas för att de skall bli förlåtna. Varför inte bara proklamera det glada budskapet att alla nu är frälsta!?

   • De flesta kristna universalister brukar tänka sig en ”reningsperiod”, eller rent av ett temporärt straff efter domen. Bara värt att notera.

    Med det antagandet kan man ju tänka sig att Petrus o co predikade omvändelse för att undvika en ”omväg” till Gud, så att säga. Eller för att det alltid är bäst att göra det som är mest kärleksfullt, typ.

    Universalism har en potentiell fördel för icke-troende som blivit främmande till kyrkan efter en oreflekterad helvetesförkunnelse. Vidare kan man väl säga så, att den som omvänder sig och lever ett liv i efterföljelse TROTS att det inte är för att rädda sitt eget skinn, nog har en större lärjungakvalitet än den som av egen egoism drivs till att tro på Gud.

    Naturligtvis finns dock många risker och nackdelar. Som du säkerligen också kan och kommer att ta upp. Tyckte dock att detta var värt att tillägga.

    • Andreas, där fick du mig :) Jag håller med dig om att Daniels bok tar upp ett evigt straff efter döden. Ser man till sammanhanget i hela uppenbarelsen i Gamla Testamentet är det dock en enskild företeelse i en väldigt stor samling skrifter som annars inte nämner något ”evigt” straff. Egentligen betydde aionios ungefär ”på obestämd tid” på Gamla Testamentets tid och det betydde inte alltid evigt, men i det sammanhanget kan jag gå med på att det ska förstås som evigt. I alla fall för diskussionens skull. Gud talar däremot om att det t ex ska gå illa med folkets skördar om de syndar mot honom. Kristna universalister gör rätt i att uppmärksamma detta.

     Det du säger om kristen universalism tyder på att du har missat en väldigt viktig aspekt av den. Kristen universalism betonar vikten av att bli frälst. Att ingen ska brinna för evigt betyder ju inte att alla är frälsta än.

 4. Bara en liten meta-kommentar, Sofia. Sättet du skriver dina senaste inlägg på ger mig intrycket att du är beredd på mer debatt än Random Modeblogg #47 eller Slumpvald Öppen Dagbok #23 brukar ha… :)

  Säg gärna till om jag missuppfattat något!

 5. Hej Sofia!

  Hinner bara med en kort kommentar (och kan inte lova att jag hinner svara på eventuella svar):

  Du skriver att ”[e]tt argument mot kristen universalism är att ingen ha någon fri vilja om Gud lyckas frälsa alla genom att skapa en värld i vilken alla förr eller senare frivilligt kommer att älska Jesus.”

  Jag håller med; ett argument mot universalism utifrån existensen fri vilja som ser ut så är inget bra argument. Att alla väljer ”rätt” implicerar på inget sätt att fri vilja inte existerar.

  Existensen av fri vilja innebär emellertid att det inte är upp till Gud huruvida en människa älskar (eller kommer att älska) Jesus. Det finns logiskt möjliga världar i vilka alla människor (direkt eller till slut) älskar Jesus. Huruvida en sådan värld är möjlig för Gud att realisera beror dock på hur människor väljer. Det är med andra ord upp till människan om det är möjligt för Gud att realisera en sådan värld. (Tilläggas ska nog att det inte måste vara önskvärt för Gud att realisera en sådan värld bara för att den är möjlig att realisera. Det är dock en annan diskussion.)

  Vad jag kan se så har vi, utan tillgång till allvetande (som innefattar kunskap om kontrafaktiska sakförhållanden osv), inga som helst skäl att anta att en sådan värld är möjlig att realisera. Den enda som vet ifall (1) en sådan värld är möjlig att realisera och (2) om den faktiska världen är en sådan värld, det är Gud. Så den avgörande frågan tycks därför bli: Har Gud uppenbarat att den faktiska världen är en sådan värld?

  • Bra skrivet, Andreas!

   För övrigt förutsätts Molinism i tanken att Gud skapade en värld där han med säkerhet vet att alla förr eller senare kommer att välja honom. Alltså påståendet att Gud vet hur vi skulle fritt välja i varje värld som INTE blivit realiserad – ”counter-factuals”.

   • Jag vet inte om det är tvunget att just molinism förutsätts, det kan ju lika vara så att man förutsätter en determinism. Fast då är ju frågan om vi kan tala om ett val.

    • Jag menar att ”Compatibilistic” fri vilja är något helt annat än vad människor normalt menar med fri vilja, så ja. Determinism utesluter det en vanlig person normalt menar med begreppet fri vilja.

     • Hej Ante!

      Om det måste vara önskvärt för Gud att alla blir frälsta eller inte tycker jag är irrelevant. Vi vet att det faktiskt är önskvärt för Gud enligt Bibeln.

      Vi har som du säger inga som helst skäl att anta att en värld där alla människor vill bli frälsta är möjlig. Men på samma sätt borde vi inte ha några som helst skäl att anta att en värld där en massa människor vill lida för evigt eller åtminstone hata det goda för evigt är möjlig heller!

      Jag håller med dig om att det viktiga är att försöka tolka Bibeln i den här frågan (för jag antar att det är den du menar med Guds uppenbarelse).

      Peter: molinism förutsätts väl vad man än tror att Gud med säkerhet vet om den värld han skapar? Om man tror att Gud med säkerhet vet att folk kommer till helvetet också? Fast här kan jag vara ute och cykla :)

      • Sofia, det är lätt att säga att Gt talar lite om ett evigt straff. Det stämmer det finns inte många bibelord från Gt att ta upp på denna punkt.
       Men om man ska anföra det som ett argument mot evigt straff då måste man också reflektera över att Gt talar väldigt lite om ett evigt liv, eller himlen som en plats för människor efter döden här på jorden. Faktum är att Gt talar inte jätte mycket om vad som händer efter döden. Det är inte konstigt att judarna ofta själva säger att de inte vet vad som händer eftersom att det i Gt inte finns jätte mycket att gå på.
       Det är i så fall oftast daniels bok som används när man talar om himel/helvet ur et Gt perspektiv.

       • Eh… Har du läst Jesaja någon gång? Typ hela boken är en profetisk bild av Israels/världens återupprättelse.

        Efter en lång passage om Jesus (Isajs avhuggna stam), kommer detta (Jes 11:6-9):

        6 Vargar skall bo tillsammans med lamm,
        leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
        och en liten pojke skall valla dem.
        7 Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans,
        och lejon skall äta halm som oxar.
        8 Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål,
        ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga.
        9 Ingen skall göra något ont eller förstöra något
        på hela mitt heliga berg, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap,
        liksom vattnet täcker havet

        Jes 65:17-19
        Se, jag skapar nya himlar och en ny jord,
        och man skall inte mer komma ihåg det förgångna
        eller tänka på det.
        Men fröjda er och jubla till evig tid
        över det som jag skapar, ty se, jag skapar Jerusalem till jubel
        och dess folk till fröjd.
        Jag skall jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk.
        Där skall inte mer höras gråt eller klagan.

        Jag skulle kunna fortsätta, men om du läser profetlitteraturen kommer du se den här typen av profetior om och om igen.

        Det här är evangeliets fullhet: Skapelsen skall återupprättas! Och GT har FLER texter kring detta än NT, även om allt i Jesu undervisning, Paulus och Uppenbarelseboken ortsätter på samma tema…

        • Jag sa som sagt inte att det inte finns ord om det. Men frågan är om en jude skulle tolka det så som du tolkar det som att det vore himlen. Men himmel bilderna i Gt finns i stort sett inte förrän profeterna. Och de är ändå ett fåtal. Och judarna har fortfarande delade åsikter om det finns ett liv efter döden eller inte.
         Vill bara förtydliga att jag tror på himlen som en realitet, jag tror på ett liv efter döden.
         Jag bara menar att det är inte jätte mycket som står om det i GT.
         Det vi som kristna väljer att tolka på ett sätt tolkas verkligen inte av judar likadant.

         Och jag håller med det är evangeliet i sin fulla form skapelse upprättelsen som också återges i Upp 21.

         Men jag talar från hur en jude skulle se på det i stort. Även om det finns bilder av evigheten i Gt så är de få, i förhållande till textmaterialet.
         T.ex. tänkte tidiga Israeliter att himlen endast var en plats för Gud och inte för människor.

         Ps 115:16-17 ”Var välsignade av HERREN, som har gjort himmel och jord. Himlen är HERRENS himmel och jorden har han givit åt människors barn. De döda prisar inte HERREN, ingen som har farit ner i det tysta”

         I The new interpreter’s dictionary of the bible står det under rubriken Heaven in the old testament.
         ”These people (israeliterna) believed that the dead descend into the netherworld (SHEOL) and did not ascend to heaven. The exclusion from heaven was not based on moral criteria, but it happened to all without discrimination.” Det står också att det är först i senare judsik tro som ett hopp om himlen kan börja synas i t.ex. Pred 3:21, Dan 12:1-3 och Psalataren 16, 49,73. Jag vill bara visa på att det finns en splittring på detta området i Gt. Himlen är inte så tydligt det vi som kristna tänker om himlen i Gt. En jude skulle kunna tolka Jes 11 som återupprättandet av Israel, då det inte direkt står något om evigheten i.

         Jag personligen tolkar också Jes 11 som en profetia om evigheten men det är utifrån min Ny Testamentliga kontext och min tro på att skrift ska med skrift tolkas. Jag försöker mest bara problematisera då universialister menar att Gt talar lite om evigt straff, så finns det också de som menar att Gt talar väldigt lite om evigheten överhuvudtaget.

         • Jo, jag vet. Bra att du lyfter fram det. En föreläsare jag hade på Uppsala Universitet menade att ingen av Psaltarpsalmerna öht tar upp en evighetstillvaro med Gud – hon menade att de bara tänkte sig en skuggtillvaro i Sheol för alla.

          Jag tror också på progressiv uppenbarelse, så jag har inget problem med att judarna utvecklats i sin tanke kring det eviga livet. Men jag finner det dock intressant att majoriteten av hela GT talar om de ogudaktigas slut väldigt tydligt som förintelse. ”Evig skam” i Daniel är faktiskt inte heller så tydligt vad det betyder. Står inget om lidande iaf.

          Men jag velar som sagt personligen mellan om Gud ger alla ”evighetskroppar” eller ej, om han förintar samt om man alltid kan omvända sig.

          Rent exegetiskt tycker jag dock att NT inte tillräckligt tydligt betonar helvetets evighet om det var en viktig lära, med tanke på GTs vaghet på området. Speciellt komiskt blir det att det är en supersymbolisk apokalyptisk skrift som i så fall skulle vara det främst beviset…

          • Nej det är svårt det där med helvetet, men jag tror åtminstone det finns någon typ av straff, om det är evigt, eller om det är någon form av utplånande är svårt att veta.

          • Att det finns ”någon form av” straff eller konsekvenser för att leva i synd tror jag att även de flesta kristna universalister säger. Frågan för dem brukar vara om det är evigt.

           Faktum är att universalister tenderar att vara mer mottagliga för att även kristna kommer att behöva ”renas” från skiten i sina liv, vilket kan göra ont.

           Det är det ironiskt nog många traditionella evangelikaler som har den överslätande teologin som kan få människor att i princip lära sig att det inte spelar någon större roll hur vi lever våra liv så länge vi säger ja till Jesus. Medan de som inte tydligt sagt ja blir straffade i evighet.

 6. Ping: Några tips « Stigen

Kommentera:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s